Seminarium - Rusztowania 2012

W dniach 12, 14-16 listopada 2012 r. w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego odbyło się I Seminarium tematyczne z zakresu szkolenia montażystów rusztowań pod tytułem:

"Rusztowania"

Spotkanie zorganizowało Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn wraz z Pracownią Badań Konstrukcji Tymczasowych IMBiGS. Skierowane było do wykładowców i instruktorów oraz przewodniczących i członków komisji egzaminacyjnych w celu poszerzenia wiedzy uczestników oraz wymiany doświadczeń z zakresu rusztowań.

Tematyka rusztowań to zagadnienie wokół którego narosło wiele pytań i niejasności. Dlatego spotkanie miało przybliżyć i wyjaśnić najczęstsze problemy związane ze szkoleniem, dydaktyką oraz zagadnieniami prawnymi i technicznymi.

Jak zaznaczył na początku spotkania Dyrektor Centrum Zbigniew Kotowski „głównym punktem odniesienia w obszarze szkoleń jest człowiek”, dlatego wielokrotnie podczas spotkania podkreślano, iż w_fazie szkolenia jak i egzaminowania zasady bezpieczeństwa podczas montażu i eksploatacji rusztowań są sprawą zasadniczą. Tematyka bezpieczeństwa przeplatała się w większości prezentacji, które dodatkowo wzbogacone były o statystyki Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące wypadków oraz kontroli przy montażu rusztowań, a także zdjęcia autorskie dra Adama Miszteli z miejsc katastrof budowlanych oraz wzorcowo wykonanych rusztowań. W prezentacji dotyczącej problemów dydaktycznych występujących w_szkoleniu kandydatów na montażystów rusztowań budowlano-montażowych metalowych nadmieniono, iż „szkolenie montażystów rusztowań jest szkoleniem trudnym, między innymi z_takich powodów jak zróżnicowany poziom intelektualny reprezentowany przez uczestników kursów”.

Omówiony został również program szkolenia i organizacja kursu w szkoleniu montażystów rusztowań oraz przedstawione zostały praktyczne uwagi w tym obszarze. Zaprezentowano wątek norm prawnych obowiązujących w zakresie rusztowań. Na podstawie schematów, rycin i zdjęć przedstawiono zakres i_metodykę szkoleń rozpatrywanych pod kątem przepisów polskiego prawa i standardów UE oraz aktualnego stanu techniki rusztowaniowej.

W panelu przeznaczonym dla przewodniczących i członków komisji egzaminacyjnych poruszona została rola egzaminujących w kontekście zmian procedury a także właściwy przebieg praktycznego i_teoretycznego egzaminu oraz sprawozdania z przebiegu egzaminu. Prezentujący zwrócili uwagę na nieprawidłowości jakie zaobserwowali w ośrodkach szkolących.

Podczas zjazdu odbyła się prezentacja montażu rusztowania firmy Layher, która w bezpośredni sposób zobrazowała technikę jego montażu, użytych zabezpieczeń oraz sposobu zabezpieczenia montażystów. W trakcie demonstracji uczestnicy mogli zadawać pytania i dzielić się swoimi doświadczeniami w montażu i eksploatacji rusztowań.

Każdego dnia seminarium odbywał się panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy mieli okazję wzięcia czynnego udziału i bezpośredniego zabrania głosu w nurtujących ich kwestiach. Dyskusja wskazywała na to, iż szeroko pojęty temat rusztowań wymaga wielu wyjaśnień i sprostowań. Wśród słuchaczy spotkania znaleźli się też przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, korzystając z ich obecności można było również w kuluarach wymienić poglądy i skorzystać z wiedzy ekspertów.

Duża frekwencją, ożywione dyskusje oraz zainteresowanie ze strony uczestników potwierdziło zasadność zorganizowania takiego seminarium. Ankieta przeprowadzona podczas spotkania dowodzi, że oczekiwania uczestników zostały zaspokojone w całości lub częściowo, a uczestnictwo w spotkaniu zwiększyło zasób istotnej wiedzy w obszarze szkoleń i egzaminów.

<< POWRÓT do Seminaria CKSOM

<< POWRÓT do Seminaria w CKSOM


Szukaj:

Kontakt z Centrum:

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn IMBiGS
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel. 22 853 81 14
tel. 22 853 81 15
tel. 22 843 02 01
fax 22 843 59 41
e-mail: cksom@imbigs.pl

Więcej danych kontaktowych »»»

Formularz kontaktowy:

Kategoria*
Imie i nazwisko*
Email
Telefon*
Tresc wiadomosci*

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

»»»_Klauzula Informacyjna RODO