Polityka prywatności w ŁUKASIEWICZ – IMBiGS

I. Klauzula informacyjna

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa przetwarza pozyskane dane osobowe zgodnie z_Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27_kwietnia 2016 r. w_sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i_w_sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o_ochronie) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO).

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z_siedzibą w Warszawie 02-673, ul. Racjonalizacji 6/8, numer tel. 22_843_02_01, e-mail: imb@imbigs.pl

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z_Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przy użyciu danych kontaktowych podanych w pkt 1 lub za pośrednictwem adresu e-mail: insp.rodo@imbigs.pl. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji bieżącej działalności statutowej i gospodarczej, realizacji umów oraz wykonania ciążących na Administratorze obowiązków podatkowych. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w_zakresie niezbędnym do realizacji ww. zadań oraz przechowywane przez okres wynikający z_obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji, w tym finansowej.

Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym działalność Instytutu, sądom lub innym organom władzy (np. urzędom podatkowym lub organom ścigania) oraz niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń, co wynika z przepisów prawa bądź umów, w których stroną jest Administrator oraz podmiotom zewnętrznym, w ramach podpisanych z_Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i_organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ich usunięcia na skutek wykonania stosownego uprawnienia przez osobę, której dane dotyczą.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (tj._Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podawanie danych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Dane osobowe nie będą profilowane oraz mogą być przetwarzane w_sposób zautomatyzowany i_niezautomatyzowany.

II. Polityka ŁUKASIEWICZ – IMBiGS dotycząca plików COOKIES tzw. Ciasteczek.

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron należących do ŁUKASIEWICZ – IMBIGS. Odwiedzając stronę ŁUKASIEWICZ – IMBIGS wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek oraz z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić domyślnie ustawienia swojej przeglądarki w_odpowiedni sposób.

1. Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, które są zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie, używane przez serwer do rozpoznawania urządzenia, z jakiego korzystasz przy ponownym połączeniu. Pliki ciasteczka są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Ciasteczka nie służą do ustalania tożsamości użytkownika a jedynie ich urządzeń.

2. Do czego wykorzystywane są ciasteczka?

ŁUKASIEWICZ – IMBIGS używa ciasteczek do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszych stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości. Do tego celu używane są dwa rodzaje ciasteczek - sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze stron ŁUKASIEWICZ – IMBIGS Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony "czas życia" lub do momentu, kiedy je usuniesz.

3. W jaki sposób zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawiona na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Można to zmienić tak, aby ciasteczka były blokowane - w całości lub w jakiejś części, np._z_odznaczeniem tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie, kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie używania ciasteczek, może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze strony ŁUKASIEWICZ – IMBIGS, wówczas np. pewne obszary strony mogą być niedostępne, bądź można nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania.Szukaj:

Kontakt z Centrum:

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn
Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel. 22 853 81 14
tel. 22 853 81 15
tel. 22 843 02 01
fax 22 843 59 41
e-mail: cksom@imbigs.pl

Więcej danych kontaktowych »»»

Formularz kontaktowy:

Kategoria*
Imie i nazwisko*
Email
Telefon*
Tresc wiadomosci*

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

»»»_Klauzula Informacyjna RODO