Kontakt

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel.  22 853 81 14
tel.  22 853 81 15
tel.  22 843 02 01 (wew. 260, 270, 410, 415, 416, 436)
fax  22 843 59 41
e-mail: cksom@imbigs.pl

Rachunek bankowy:
Alior Bank SA
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
PL 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695

Dyrektor Centrum:
mgr inż. Marek Gajewski
tel.  22 853 69 57
tel.  22 843 02 01 w. 355
fax  22 843 59 41
e-mail: m.gajewski@imbigs.pl

Z-ca Dyrektora Centrum:
mgr Beata Nałudka
tel. 22 853 81 14
tel. 22 843 02 01 w. 260
fax  22 843 59 41
e-mail: b.naludka@imbigs.pl

Uznawanie kwalifikacji zawodowych:
tel.  22 853 81 14
tel.  22 843 02 01 wew. 415, 416
fax  22 843 59 41
mgr inż. Dariusz Sztwiertnia - e-mail: d.sztwiertnia@imbigs.pl
mgr Kamila Świątek - e-mail: k.swiatek@imbigs.pl

Koordynacja szkoleń:
tel.   22 853 81 14
tel.   22 843 02 01 wew. 302, 416
fax   22 843 59 41
inż. Robert Dorociak - e-mail: r.dorociak@imbigs.pl
mgr inż. Dariusz Sztwiertnia - e-mail: d.sztwiertnia@imbigs.pl
mgr inż. Bogdan Chrupek - e-mail: b.chrupek@imbigs.pl
mgr inż. Zbigniew Górski - e-mail: z.gorski@imbigs.pl

Centralny Rejestr Operatorów:
tel.  22 853 81 14
tel.  22 843 02 01 wew. 410, 270, 436
fax  22 843 59 41
mgr Anna Yavuz - e-mail: a.yavuz@imbigs.pl
mgr Ewa Łukiewicz - e-mail: e.lukiewicz@imbigs.pl
mgr Joanna Dębowska - e-mail: j.debowska@imbigs.pl

Finanse:
tel.   22 853 81 14
tel.   22 843-02-01 wew. 415
fax   22 843 59 41
mgr Kamila Świątek - e-mail: k.swiatek@imbigs.pl

 

Szukaj:

Formularz kontaktowy:

Kategoria*
Imie i nazwisko*
Email
Telefon*
Tresc wiadomosci*

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

»»»_Klauzula Informacyjna RODO