Interpretacje i wyjaśnienia

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn przez osoby zainteresowane posiadaniem niezbędnych kwalifikacji do obsługi niektórych maszyn i_urządzeń wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z_dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz.134), Centrum po konsultacjach z Ministerstwem Gospodarki i_sugestiach Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego wyrażonych w piśmie z dn. 5 marca 2013 r., znak: DBG–I–0780–4/1/13 przedstawia poniższe informacje.

Ładowarki teleskopowe

Maszyny te funkcjonują na rynku pod różnymi nazwami, wynikającymi z dostosowania oferty handlowej producenta do potrzeb konkretnego użytkownika. Jedną z nazw jest ładowarka teleskopowa i dotyczy ograniczenia jej wyposażenia do osprzętów ładowarkowych. Nie zmienia to faktu, że omawiana maszyna jest „wielozadaniowym nośnikiem osprzętów” (interpretacja  Ministerstwa Gospodarki, wyrażona pismem z_dnia 17 kwietnia 2009 r., znak: DRG–XI–078–22-ZM/09 L.dz. 1155).

Wymagania kwalifikacyjne jak i tryb uzyskiwania uprawnień do obsługi „wielozadaniowych nośników osprzętów” określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz.1263).

Maszyny wielofunkcyjne firmy Mecalac wyposażone w osprzęty i narzędzia robocze do robót ziemnych, transportowych, drogowych, rolnych i innych należy traktować jako „wielozadaniowe nośniki osprzętów”.

W przypadku użytkowania maszyny firmz Mecalac wyposażonej wyłącznie w osprzęt koparkowy dopuszcza się, by obsługujący ją operator posiadał uprawnienie wydane do obsługi koparek jednonaczyniowych.

Pilarki mechaniczne do ścinki drzew

Zakres uprawnień operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew uprawnia do pracy piłą mechaniczną do ścinki drzew z wyłączeniem technologii i organizacji ścinki drzew w warunkach leśnych, gdzie głównym celem jest pozyskiwanie drewna jako surowca.

Kwalifikacje uzyskane w trybie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz.1263 z późn.zm.) upoważniają operatora do prowadzenia ścinki drzew w trudnych warunkach takich jak: w pobliżu linii napowietrznych elektrycznych i telekomunikacyjnych, przy odbywającym się ruchu komunikacyjnym, a także ścinanie drzew pochyłych, cięcie drzew powalonych, zawieszonych, rosnących na stromych skarpach i w terenach zabudowanych, a także przy usuwaniu wiatrołomów.

Torkretnice

Torkretnice ze względu na zakres robót, technologii robót oraz przeznaczenia zaliczone zostały do podajników betonu. Są to maszyny wykorzystywane do transportu materiałów sypkich oraz mas betonowych. Ważną zaletą jest możliwość aplikacji mieszanki betonowej w trudno dostępne miejsca i na duże odległości.

Torkretnice używane są do wzmacniania powierzchni na budowach inżynieryjnych, podczas budowy działów wodnych, do obudowywania sklepień tuneli i korytarzy w budownictwie podziemnym oraz do przeprowadzenia renowacji konstrukcji betonowych. Mogą być wykorzystywane do natrysku betonu ogniotrwałego tzn. metodą na sucho. Ponieważ torkretnice pracują w technologiach podajników do betonu niezbędnymi kwalifikacjami do ich obsługi są uprawnienia z wpisem w Książce Operatora Maszyn Roboczych o brzmieniu: „Podajniki do betonu kl. III wszystkie”.

 

Szukaj:

Kontakt z Centrum:

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn
Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel. 22 853 81 14
tel. 22 853 81 15
tel. 22 843 02 01
fax 22 843 59 41
e-mail: cksom@imbigs.pl

Więcej danych kontaktowych »»»

Formularz kontaktowy:

Kategoria*
Imie i nazwisko*
Email
Telefon*
Tresc wiadomosci*

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

»»»_Klauzula Informacyjna RODO