Dokumentacja dla Ośrodków

Dokumentacja organizatora szkolenia

Ośrodek Szkolenia zgodnie z obowiązującą Procedurą (pdf) dotyczącą realizacji postanowień § 23 - § 26 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. nr 118, poz.1263 z późń. zm.) zobowiązany jest zgłosić do Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn planowany kurs oraz harmonogram jego realizacji z wykorzystaniem poniższych dokumentów:

  1. Zgłoszenie kursu (pdf) (doc)
  2. Harmonogram zajęć (pdf) (doc)
  3. Weryfikacja zgłoszenia kursu (pdf) (doc)

Przebieg realizacji zajęć zaleca się dokumentować:

  1. Dziennikiem zajęć i listą obecności
  2. Kartami zajęć praktycznych lub dziennikiem zajęć praktycznych

Dla uczestników szkolenia przystępujących do sprawdzianu/egzaminu Ośrodek Szkolenia zobowiązany jest przygotować i przedstawić Komisji egzaminacyjnej:

__Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu (doc)

Organizator potwierdza posiadanie przez słuchaczy uprawnienia operatora, jeśli takowe posiadają, co_najmniej na 5 dni (roboczych) przed egzaminem, a w przypadku operatorów uczęszczających na_kurs w zakresie klasy II i I uprawnień do 3 dni po rozpoczęciu szkolenia wykorzystując:

__Wniosek o potwierdzenie wiarygodności uprawnień przez podmioty szkolące (pdf) (doc)

_____________________________________________________________________________________

Szukaj:

Kontakt z Centrum:

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn
Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel. 22 853 81 14
tel. 22 853 81 15
tel. 22 843 02 01
fax 22 843 59 41
e-mail: cksom@imbigs.pl

Więcej danych kontaktowych »»»

Formularz kontaktowy:

Kategoria*
Imie i nazwisko*
Email
Telefon*
Tresc wiadomosci*

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

»»»_Klauzula Informacyjna RODO