O Centrum

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego koncentruje swoją działalność na realizacji zadań Instytutu w dwóch następujących obszarach:

- koordynacja szkolenia i kwalifikowania operatorów maszyn roboczych,
- uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Koordynacja szkolenia i przeprowadzanie sprawdzianów dla operatorów maszyn roboczych stanowi realizację zadań Instytutu wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki z_dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z poźn. zm.).

Czytaj więcej

Duplikaty uprawnień

W celu uzyskania duplikatu uprawnień należy wypełnić formularz.

Czytaj więcej

Lista Ośrodków

Wyszukiwarka ośrodków upoważnionych do przeprowadzania szkoleń.

Wyszukaj ośrodek

Kontakt z nami

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

ul.Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
tel. 22 853.81.14  
fax. 22 843.59.41

Więcej danych kontaktowych »