Wyszukiwarka Ośrodków

Post Pic

Wojewodztwo
Miejscowość
Wybierz maszynę

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego upoważnia jednostki organizacyjne do prowadzenia szkoleń operatorów maszyn zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia wymienia te maszyny, które mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolone osoby, które po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego uzyskały stosowne uprawnienia operatora. Wyszukiwarka poza danymi adresowymi jednostki zawiera także wykaz maszyn i urządzeń oraz ich klasę (wg (Załącznika nr 1), dla których jednostka posiada upoważnienie.
Ośrodki upoważnione do prowadzenia szkoleń mogą być wyszukiwane na podstawie miejscowości, województwa, nazw oraz klasy maszyn i urządzeń. Te kryteria wyszukiwawcze są interpretowane w następujący sposób:

  • - w rubryce „Miasto” wybiera się nazwę miejscowości, będącej siedzibą ośrodka
  • - w rubryce „Województwo” wybiera się nazwę województwa, w którym znajduje się ośrodek
  • - w rubryce „Wybierz maszynę” wybiera się nazwę i klasę maszyny lub urządzenia, którą zainteresowana jest dana osoba

Szukaj:

Kontakt z Centrum:

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn IMBiGS
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel. 22 853 81 14
tel. 22 853 81 15
tel. 22 843 02 01
fax 22 843 59 41
e-mail: cksom@imbigs.pl

Więcej danych kontaktowych »»»

Formularz kontaktowy:

Kategoria*
Imie i nazwisko*
Email
Telefon*
Tresc wiadomosci*

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

»»»_Klauzula Informacyjna RODO