Wyszukiwarka Ośrodków

Post Pic

Wojewodztwo
Miejscowość
Wybierz maszynę

Centrum upoważnia jednostki organizacyjne do prowadzenia szkoleń operatorów maszyn zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). Załącznik nr 1 do tego rozporządzenia wymienia maszyny, które mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolone osoby, i określa trzy klasy uprawnień dla operatorów. Upoważnienia większości jednostek są ograniczone do pewnych klas lub dotyczą wybranych rodzajów maszyn i urządzeń. Baza danych poza danymi adresowymi jednostki zawiera ograniczenia jej upoważnień w stosunku do załącznika nr 1 do wspomnianego rozporządzenia Ministra Gospodarki.

Dane ośrodków upoważnionych do prowadzenia szkoleń mogą być wyszukiwane na podstawie miejscowości, województw, grup maszyn oraz nazw maszyn lub urządzeń. Te kryteria wyszukiwawcze są interpretowane w następujący sposób:

  • - w rubryce Miasto wybiera się nazwę miejscowości, będącej siedzibą ośrodka;
  • - w rubryce Województwo wybiera się nazwę województwa, w którym znajduje się ośrodek;
  • - w celu odszukania ośrodków upoważnionych do szkolenia operatorów danej maszyny lub urządzenia wybiera się nazwę tej maszyny lub urządzenia w rubryce Maszyna.
W przypadku wypełnienia rubryki Maszyna można dodatkowo wskazać klasę przyznawanych uprawnień.

Jeśli użyto kilka kryteriów wyszukiwawczych, to odszukane zostaną ośrodki spełniające wszystkie podane warunki wyszukiwania. Jednoczesne użycie kilku kryteriów powoduje uściślenie zapytania, co zwiększa precyzję wyszukiwania.

Kontakt z Centrum

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn
ul. Racjonalizacji 6/8
02 – 650 Warszawa
tel./fax. 228538114
tel. 228538115
tel. 228430201
e-mail: cksom@imbigs.pl

Info dla Ośrodków

Interpretacje i wyjaśnienia »

Cennik »

Komunkaty »

Wykaz maszyn i uprawnień »

Seminaria »

Warmińsko-Mazurskie Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań »