Wyszukiwarka

Post Pic

Nazwa ośrodka: Litwiński Transport-Sprzęt-Budownictwo Spółka z o. o.
Adres: Tęgoborze 337
Kod pocztowy: 33-312
Miejscowość: Tęgoborze
Województwo: małopolskie
Numer telefonu: 18-444-90-25
Numer faksu: 18-444-90-25
Email: szkolenia@litwinski.pl
Adres www:
Maszyny: – klasa trzecia w specjalnościach: koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej, ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej, koparkoładowarki - wszystkie, spycharki do 110 kW, przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym – wszystkie, pilarki mechaniczne do ścinki drzew – wszystkie, - klasa druga w specjalnościach: maszyny do rozkładania mieszanek mineralno – asfaltowych - wszystkie, walce drogowe - wszystkie, - klasa pierwsza w specjalnościach: koparki jednonaczyniowe - wszystkie, ładowarki jednonaczyniowe - wszystkie, spycharki - wszystkie, - oraz w specjalności, dla której nie przewiduje się podziału na klasy, tj.: rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż.
Bazy zamiejscowe: Tarnów,

Kontakt

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn
ul. Racjonalizacji 6/8
02 – 650 Warszawa
tel./fax. 228538114
tel. 228538115
tel. 228430201
e-mail: cksom@imbigs.pl