Duplikat uprawnień

 

Informacje dotyczące uzyskania Duplikatu Książki Operatora Maszyn Roboczych można uzyskać dzwoniąc na numer tel.:
22.853.81.14,
22.843.02.01 w. 410 lub 270.

Duplikat uprawnień wydawany jest tylko na pisemny wniosek Operatora.

W opisie należy podać miejsce i datę uzyskania uprawnień !!

Opłata na rzecz Instytutu za wydanie duplikatu wynosi 100 zł plus VAT i jest dokonywana po potwierdzeniu uprawnień w Centrum. Potwierdzenie zapłaty za wydanie duplikatu należy załączyć do Wniosku.

Nr konta: ALIOR BANK PL 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU UPRAWNIEŃ OPERATORA

1. DANE PERSONALNE
Nazwisko*
Imię*
Imię ojca*
Data urodzenia*
Miejsce urodzenia*
PESEL*
Nr dowodu osobistego
Nr książki operatora
2. ADRES ZAMIESZKANIA
Miejscowość*
Kod pocztowy
Ulica*
Nr telefonu
E-mail
(na podany adres zostanie wysłany duplikat uprawnień)
3. POSIADANE UPRAWNIENIA
specjalność - parametry techniczne - klasa - nr uprawnień - data uzyskania uprawnień - miejsce uzyskania uprawnień
Prosimy wpisać wszystkie posiadane uprawnienia*
Oryginał uprawnień uległ*
Oświadczam, że podane dane zgodne są z moim dowodem osobistym (paszportem) oraz, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – do celów związanych z rejestrowaniem wydanych uprawnień (Dz. U. Nr 133/97, poz.883 z późn. zmianami).
Potwierdzam oświadczenie*
Potwierdzenie zapłaty Rozrzeszenia: jpg, pdf,png, gif, bmp
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

_____________________________________________________________________________

Świadectwo w języku angielskim !

W celu uzyskania Świadectwa w języku angielskim, należy:
1. Wypełnić Wniosek o wydanie Świadectwa w języku angielskim (Wniosek) - ze wskazaniem na jakie uprawnienie ma zostać wydane Świadectwo.

2. Wnieść opłatę za wydanie Świadectwa w języku angielskim.
Opłata na rzecz Instytutu za wydanie Świadectwa w języku angielskim wynosi 100 zł plus VAT i jest dokonywana przez zainteresowanego po potwierdzeniu uprawnień w Centrum na wskazany nr konta: ALIOR BANK PL 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695.

3. Potwierdzenie zapłaty należy załączyć do Wniosku o wydanie Świadectwa w języku angielskim i przesłać do Instytutu.

Dodatkowe informacje dotyczące uzyskania Świadectwa w języku angielskim można uzyskać dzwoniąc na numer tel.:
22 853-81-14,
22 843-02-01 w. 410 lub 270.

Świadectwo w języku angielskim wydawane jest tylko na pisemny wniosek Operatora.

_____________________________________________________________________________

Aktualizacja wpisów uprawnień !

- W celu aktualizacji wpisów uprawnień, wynikających z § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11.01.2017r. (Dz. U. z dnia 20.01.2017r., poz.134.) należy wypełnić, wydrukować i podpisać poniższy wniosek
- Wykonać opłatę na rzecz Instytutu za wykonanie aktualizacji w wysokości
100 zł. + VAT = 123 zł.
Nr konta: ALIOR BANK PL 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695

- Potwierdzenie zapłaty za wydanie aktualizacji uprawnień należy załączyć do Wniosku oraz Książki Operatora Maszyn Roboczych i przesłać na adres Centrum.

WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ WIPSÓW UPRAWNIEŃ OPERATORA

 

Szukaj:

Rejestr operatorów

Prowadzenie rejestru wydanych uprawnień wynika z § 26 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.). Rejestr wydaje także duplikaty zniszczonych i zagubionych uprawnień.

 

Wykaz maszyn i uprawnień

Potwierdzenie uprawnień

Centralny Rejestr Operatorów potwierdza uprawnienia Operatorów tylko na pisemny wniosek organów kontroli, ścigania lub pracodawcy. W celu potwierdzenia uprawnień należy przedstawić czytelną kserokopię Książki Operatora lub świadectwa oraz pismo przewodnie.
Zapytanie może zostać przesłane pocztą na adres Instytutu lub faksem na numer: 22 843-59-41