Rejestr operatorów

 

Prowadzenie Rejestru wydanych uprawnień wynika z § 26 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.). Na  podstawie informacji  gromadzonych w Rejestrze zainteresowane osoby mogą  uzyskać:
-   duplikat zniszczonej  lub zagubionej Książki Operatora Maszyn Roboczych >>
-   świadectwo w języku angielskim >>
-   aktualizację wpisów w Książce operatora maszyn >>

Informacje z Rejestru udostępniane są także na pisemny wniosek uprawnionych organów państwowych oraz zainteresowanych  podmiotów gospodarczych;
- wniosek o potwierdzenie wiarygodności uprawnień dla podmiotów szkolących (doc)
-  wniosek o potwierdzenie wiarygodności uprawnień dla instytucji państwowych oraz firm  
prywatnych (doc)
Wypełniony wniosek należy przesłać na adres:
Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
02-673 Warszawa
ul. Racjonalizacji 6/8

Dodatkowe informacje dotyczące Rejestru uprawnień uzyskać można dzwoniąc na numer:
tel.:22 853-81-14   lub   22 843-02-01 wew. 410 lub 270.

_____________________________________________________________________________

DUPLIKAT KSIĄŻKI OPERATORA MASZYN ROBOCZYCH

Duplikat uprawnień operatora - Książki Operatora Maszyn Roboczych wydawany jest tylko na pisemny wniosek zainteresowanego po wniesieniu opłaty w wysokości 123,00 PLN ( w tym 23 % VAT).
Opłaty na rzecz Instytutu za przeprowadzenie weryfikacji uprawnień operatora i wydanie duplikatu Książki Operatora Maszyn Roboczych  dokonać należy na konto Instytutu nr:

ALIOR BANK PL 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695.

Wniosek o wydanie duplikatu może być  złożony w formie:

1.  papierowej  z wykorzystaniem  Formularza   (pdf) (doc)

Wypełniony Formularz  z dołączanym potwierdzeniem zapłaty należy przesłać  na adres :
Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
02-673 Warszawa
ul. Racjonalizacji 6/8

_____________________________________________________________________________

ŚWIADECTWO W JĘZYKU ANGIELSKIM

Świadectwo o pozytywnym wyniku sprawdzianu na uprawnienia operatora wystawione przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego  wydawane jest  także na pisemny wniosek Operatora w języku angielskim.
W celu uzyskania Świadectwa w języku angielskim  należy:
1. Wypełnić Wniosek o wydanie Świadectwa w języku angielskim (Wniosek) -
ze wskazaniem na jakie uprawnienie ma zostać wydane Świadectwo.
2. Wnieść opłatę za wydanie Świadectwa w języku angielskim.
Opłata  na  rzecz  Instytutu  za  wydanie  Świadectwa  w języku  angielskim wynosi
123,00 PLN ( w tym  23 % VAT ) i jest dokonywana przez zainteresowanego na nr konta:

ALIOR BANK PL 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695.

3. Przesłać wypełniony Wniosek o wydanie Świadectwa wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty na adres;
Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
02-673 Warszawa
ul. Racjonalizacji 6/8

Świadectwo w j.angielskim wysłane zostanie na adres podany we Wniosku.

_____________________________________________________________________________

AKTUALIZACJA WPISÓW W KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN ROBOCZYCH

W celu uzyskania aktualizacji wpisów w posiadanej Książce Operatora Maszyn Roboczych, wynikającej z §2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11.01.2017r. (Dz. U. z dnia 20.01.2017r., poz.134.) należy:
1. Wypełnić Wniosek o aktualizację wpisów uprawnień w Książce Operatora Maszyn Roboczych. (Wniosek)
2. Wnieść na rzecz Instytutu  za przeprowadzenie weryfikacji uprawnień operatora i dokonanie  aktualizacji wpisów w Książce Operatora Maszyn Roboczych opłatę w wysokości 123,00 PLN (w  tym  23 % VAT ) na konto Instytutu nr:

ALIOR BANK PL 53 2490 0005 0000 4530 9045  2695

3. Przesłać  wypełniony Wniosek, potwierdzenie wniesienia opłaty oraz posiadaną  Książkę Operatora Maszyn Roboczych na adres:
Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
02-673 Warszawa
ul. Racjonalizacji 6/8

Po aktualizacji wpisów Książka Operatorów Maszyn Roboczych lub ewentualna uzasadniona odmowa dokonania aktualizacji  przesłane zostaną  na adres wskazany we Wniosku.
Opłata wniesiona za przeprowadzenie weryfikacji uprawnień operatora  
i dokonanie  aktualizacji wpisów w Książce Operatora Maszyn Roboczych  w przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonego sprawdzenia nie podlega zwrotowi.

___________________________________________________________________________

Szukaj:

Kontakt z Centrum

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn
ul. Racjonalizacji 6/8
02 – 673 Warszawa
tel. 22 853.81.14
fax. 22 843.59.41
tel. 22 853.81.15
tel. 22 843.02.01
e-mail: cksom@imbigs.pl

Więcej danych kontaktowych »

Formularz kontaktowy

Kategoria*
Imie i nazwisko*
Email
Telefon*
Tresc wiadomosci*

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Info dla Ośrodków

Interpretacje i wyjaśnienia »

Cennik »

Komunkaty »

Wykaz maszyn i uprawnień »

Seminaria »

Warmińsko-Mazurskie Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań »