Pobierz

Rozporządzenia i Ustawy

Dziennik Ustaw z 20 marca 2018r. poz. 583 (pdf)
Dziennik Ustaw z 3 marca 2017r. poz. 468 (pdf)
Dziennik Ustaw z 20 stycznia 2017r. poz. 134 (pdf)
Dziennik Ustaw z 30 grudnia 2016r. poz. 2263 (pdf)
Dziennik Ustaw z 22 grudnia 2015r. poz. 65 (pdf)
Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 118 poz.1263  (pdf)

Procedura dotycząca realizacju postanowień §23-§26 rozporzadzenia Ministra Gosp. z dnia 20 września 2001 r.

PROCEDURA (pdf)

Załącznik nr 1 - Wniosek - informacja o podmiocie. (pdf) (doc)

Załącznik nr 2a - Umowa dotycząca przeprowadzania audytu Podmiotu (pdf) (doc)

Załącznik nr 2b - Umowa o zmianie zakresu szkolenia Ośrodka Szkolenia (pdf) (doc)

Załącznik nr 2c - Umowa dotycząca dodatkowej bazy Ośrodka Szkolenia (pdf) (doc)

Załącznik nr 3 - Protokół z wizytacji podmiotu. (pdf) (doc)

Załącznik nr 4 - Potwierdzenie spełnienia wymagań. (pdf) (doc)

Załącznik nr 5 - Umowa o współpracy w zakresie koordynacji szkolenia. (pdf) (doc)

Załącznik nr 6 - Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu. (pdf) (doc)

Załącznik nr 7 - Wniosek o wydanie duplikatu uprawnień operatora. (pdf) (doc)

Załącznik nr 8 - Zgłoszenie kursu. (pdf) (doc)

Załącznik nr 9 - Protokół z egzaminu praktycznego. (pdf) (doc)

Załącznik nr 10 - Protokół z egzaminu. (pdf) (doc)

Załącznik nr 11 - Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej. (pdf) (doc)

Załącznik nr 13 Treść zadań do egzaminu praktycznego. (pdf) (doc)

Załącznik nr 14 - Arkusz egzaminacyjny na egzamin praktyczny. (pdf) (doc)

Załącznik nr 15 - Arkusz egzaminacyjny na egzamin teoretyczny. (pdf) (doc)

Załącznik nr 16 - Procedura w sprawie naboru kandydatów do Komisji Egzaminacyjnej. (pdf) (doc)

Załącznik nr 17 - Umowa o współpracy w zakresie przeprowadzania egzaminów dla operatorów maszyn. (pdf) (doc)

Załącznik nr 18 - Wniosek o wydanie aktualizacji uprawnień. (pdf) (doc)

Załącznik nr 19 - Wniosek o wydanie świadectwa w języku angielski. (pdf) (doc)

Załącznik nr 20 - Świadectwo potwierdzające uzyskanie uprawnień. (pdf) (doc)

Załącznik nr 21 - Wzór umowy zlecenia dla członków Komisji Egzaminacyjnej (pdf) (doc)

Realizując postanowienia Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO) Instytut wprowadza do Procedury dodatkowe dokumenty (załącznik nr 22 i 23):

Załącznik nr 22 - Kwestionariusz osobowy dla wykładowcy (pdf) (doc)

Załącznik nr 23 - Kwestionariusz osobowy dla instruktora praktycznej nauki zawodu (pdf)(doc)

Uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w RP.pdf (pdf)
Wzór oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium R P (pdf)
Procedura - uznawanie kwalifikacji (pdf)
Procedura - staz adaptacyjny (pdf)
Procedura - test umiejętności (pdf)
Procedura - polskie uprawnienia (pdf)
Procedura - usługi transgraniczne (pdf)

Wnioski o potwierdzenie wiarygodności uprawnień

Wniosek o potwierdzenie wiarygodności uprawnień przez podmioty szkolące. (doc)

Wniosek o potwierdzenie wiarygodności uprawnień dla instytucji państwowych oraz firm prywatnych. (doc)

Szukaj:

Kontakt z Centrum

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn
ul. Racjonalizacji 6/8
02 – 673 Warszawa
tel. 22 853-81-14
fax. 22 843-59-41
tel. 22 853-81-15
tel. 22 843-02-01
e-mail: cksom@imbigs.pl

Więcej danych kontaktowych »

Formularz kontaktowy

Kategoria*
Imie i nazwisko*
Email
Telefon*
Tresc wiadomosci*

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Info dla Ośrodków

Interpretacje i wyjaśnienia »

Cennik »

Komunkaty »

Wykaz maszyn i uprawnień »

Seminaria »

Warmińsko-Mazurskie Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań »