Pobierz

Rozporządzenia i Ustawy

Dzienik Ustaw z 20 stycznia 2017r. poz. 134
Dziennik Ustaw Nr 118 poz.1263

Procedura dotycząca realizacju postanowień $23-26 rozporzadzenia Min. Gosp. z dnia 20 września 2001 r.

PROCEDURA

Załącznik nr 1 - Wniosek - informacja o podmiocie. (pdf) (doc)

Załącznik nr 2a - Umowa dotycząca przeprowadzania audytu Podmiotu (pdf) (doc)

Załącznik nr 2b - Umowa o zmianie zakresu szkolenia Ośrodka Szkolenia (pdf) (doc)

Załącznik nr 2c - Umowa dotycząca dodatkowej bazy Ośrodka Szkolenia (pdf) (doc)

Załącznik nr 3 - Protokół z wizytacji podmiotu. (pdf) (doc)

Załącznik nr 4 - Potwierdzenie spełnienia wymagań. (pdf) (doc)

Załącznik nr 5 - Umowa o współpracy w zakresie koordynacji szkolenia. (pdf) (doc)

Załącznik nr 6 - Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu. (pdf) (doc)

Załącznik nr 7 - Wniosek o wydanie duplikatu uprawnień operatora. (pdf) (doc)

Załącznik nr 8 - Zgłoszenie kursu. (pdf) (doc)

Załącznik nr 9 - Protokół z egzaminu praktycznego. (pdf) (doc)

Załącznik nr 10 - Protokół z egzaminu. (pdf) (doc)

Załącznik nr 11 - Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej. (pdf) (doc)

Załącznik nr 13 Treść zadań do egzaminu praktycznego. (pdf) (doc)

Załącznik nr 14 - Arkusz egzaminacyjny na egzamin praktyczny. (pdf) (doc)

Załącznik nr 15 - Arkusz egzaminacyjny na egzamin teoretyczny. (pdf) (doc)

Załącznik nr 16 - Procedura w sprawie naboru kandydatów do Komisji Egzaminacyjnej. (pdf) (doc)

Załącznik nr 17 - Umowa o współpracy w zakresie przeprowadzania egzaminów dla operatorów maszyn. (pdf) (doc)

Załącznik nr 18 - Wniosek o wydanie aktualizacji uprawnień. (pdf) (doc)

Załącznik nr 19 - Wniosek o wydanie świadectwa w języku angielski. (pdf) (doc)

Załącznik nr 20 - Świadectwo potwierdzające uzyskanie uprawnień. (pdf) (doc)

Załącznik nr 21 - Wzór umowy zlecenia dla członków Komisji Egzaminacyjnej (pdf) (doc)


Uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Wniosek o wszczęcie postępowania - uznania kwalifikacji
Wzór oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium R P
Procedura - uznawanie kwalifikacji
Procedura - staz adaptacyjny
Procedura - test umiejętności
Procedura - polskie uprawnienia
Procedura - usługi transgraniczneSzukaj:

Kontakt z Centrum

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn
ul. Racjonalizacji 6/8
02 – 673 Warszawa
tel. 22 853-81-14
fax. 22 843-59-41
tel. 22 853-81-15
tel. 22 843-02-01
e-mail: cksom@imbigs.pl

Formularz kontaktowy

Kategoria*
Imie i nazwisko*
Adres
Email
Telefon*
Tresc wiadomosci*
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Reklama

Tutaj może znaleźć się Twoja reklama