Informacje dla Ośrodków

Szanowni Państwo

Decyzją Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
nr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. wprowadzona została do stosowania znowelizowana

PROCEDURA (pdf)
dotycząca realizacji postanowień §§23-26 rozporządzenia ministra gospodarki
z dnia 20 wrzeœnia 2001 r. (Dz.U. nr 118, poz.1263 z późŸn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

______________________________________________________________________________________

INFORMACJA dla Ośrodków szkoleniowych oraz Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych w kontekście zmian wynikających z postanowień rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r., (Dz.U. z dnia 20 stycznia 2017r., poz. 134) zmieniającego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., (Dz.U. Nr 118, poz. 1263) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (pdf)

_____________________________________________________________________________________

SCHEMAT POSTĘPOWANIA przy realizacji procedury potwierdzania spełnienia przez zainteresowane podmioty szkolące wymagań wynikających z postanowień §23-§26 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., (Dz.U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (pdf)>/p>

_____________________________________________________________________________________

WYMAGANIA STAWIANE PODMIOTOM  prowadzącym szkolenia operatorów maszyn, wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118 poz. 1263n z późn. zm.):

 1. Warunki lokalowe do prowadzenia wykładów. »
 2. Park maszynowy wraz z placem manewrowym. »
 3. Kadra wykładowców. »
 4. Kadra instruktorów. »
 5. Warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne. »
 6. Inne istotne informacje. »
Procedura potwierdzenia spełnienia przez zainteresowany podmiot szkolący wymagań wynikających z rozporządzenia  wymaga złożenia w Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS  - Wniosku o wydanie Potwierdzenia (pdf) (doc)

_____________________________________________________________________________________

INFORMACJA dla Ośrodków szkolenia posiadających Potwierdzenie Instytutu do prowadzenia szkoleń:

Organizator Szkolenia powinien posiadać następujące dokumenty:

 1. Zgłoszenie kursu   (pdf) (doc)
 2. Weryfikację zgłoszenia kursu
 3. Harmonogram  zajęć (pdf) (doc)
 4. Dziennik zajęć i lista obecności
 5. Karty zajęć praktycznych lub dziennik zajęć praktycznych
 6. Wnioski o przeprowadzenie sprawdzianu oraz badania lekarskie (pdf) (doc)

Organizator potwierdza posiadanie przez słuchaczy uprawnienia operatora, jeśli takowe posiadają, co najmniej na 5 dni (roboczych) przed egzaminem, a w przypadku operatorów uczęszczających na kurs w zakresie klasy II i I uprawnień do 3 dni po rozpoczęciu szkolenia z wykorzystaniem -
Wniosku o potwierdzenie wiarygodności uprawnień przez podmioty szkolące. (doc)

_____________________________________________________________________________________


Szukaj:

Kontakt z Centrum

Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn
ul. Racjonalizacji 6/8
02 – 673 Warszawa
tel. 22 853.81.14 
fax. 22 843.59.41
tel. 22 853.81.15
tel. 22 843.02.01
e-mail: cksom@imbigs.pl

Więcej danych kontaktowych »

Formularz kontaktowy

Kategoria*
Imie i nazwisko*
Adres
Email
Telefon*
Tresc wiadomosci*
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Info dla Ośrodków

Interpretacje i wyjaśnienia »

Cennik »

Komunkaty »

Wykaz maszyn i uprawnień »

Seminaria »

Warmińsko-Mazurskie Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań »